Friday, July 13, 2007แผ่นดิสก์แบบ HVD (Holographic Versatile Disc) เป็นเทคโนโลยีดิสก์แสงที่ล้ำหน้าอีกขึ้นหนึ่ง ซึ่งยังอยู่ช่วงของการวิจัยและพัฒนา และน่าจะมีความสามารถในการเก็บข้อมูลเพิ่มขึ้นอย่างมากจากระบบการเก็บในแผ่นดิสก์แสงแบบบลูเรย์ (Blu-ray Disc) และเอชดีดีวีดี (HD DVD) ซึ่งนับว่ามีความจุสูงมากอยู่แล้ว
ดิสก์แบบนี้จะใช้เทคนิคอย่างหนึ่ง ที่เรียกว่า collinear holography โดยใช้เลเซอร์สองความถี่ นั่นคือ เลเซอร์สีแดง และเลเซอร์สีน้ำเงินเขียว โดยรวมแสงออกมาเป็นลำแสงเดียว เลเซอร์สีน้ำเงินเขียวนั้นจะทำหน้าที่อ่านข้อมูลที่ลงระดับเป็นชอบอ้างอิงเลเซอร์จากชั้นผิวโฮโลกราฟใกล้ผิวบนสุดของแผ่น ขณะที่เลเซอร์สีแดงนั้นใช้เพื่ออ่านข้อมูลเซอร์โวจากชั้นผิวอะลูมิเนียมแ! บบซีดีตามปกติที่อยู่ใกล้ผิวชั้นล่างสุด
ข้อมูลเซอร์โวนั้นใช้เพื่อตรวจสอบตำแหน่งของหัวอ่านเหนือแผ่นดิสก์ ซ่างคล้ายกับข้อมูลเซ็กเตอร์ แทร็ค และหัวอ่านของฮาร์ดดิสก์ทั่วไปนั่นเอง ในแผ่น CD หรือ DVD นั้น ข้อมูลเซอร์โวนี้จะแทรกอยู่ระหว่างข้อมูลทั้งหมด ชั้นผิวกระจกเงาเหลือบเป็นสีรุ่งระหว่างข้อมูลโฮโลกราฟ และข้อมูลเซอร์โว จะสะท้อนเลเซอร์สีน้ำเงินเขียว ขณะที่ปล่อยให้เลเซอร์สีแดงผ่านทะลุไ�! �้ วิธีการดังกล่าวจะป้องกันการแทรกแซงจากการหักเหของเลเซอร์สีน้ำเงินเขียวจากหลุมข้อมูลเซอร์โว และนับว่าเป็นข้อดีเหนือกว่าสื่อบันทึกโฮโลกราฟในอดีต ซึ่งมีการแทรกแซงเป็นอย่างมาก หรือขาดข้อมูลเซอร์โวโดยสิ้นเชิง ทำให้ไม่สามารถใช้ได้กับเทคโนโลยีการขับ CD และ DVD ที่ใช้ในปัจจุบัน
แผ่นดิสก์เหล่านี้มีความจุข้อมูลสูงถึง 3.9 เทอราไบต์ (TB) ซึ่งมีค่าสูงถึงประมาณ 160 เท่าของแผ่นดิสก์ Blu-ray Disc แบบชั้นผิวเดียว นอกจากนี้ HVD ยังมีอัตราการส่งข้อมูล 1 กิกะบิต (Gbit)/บิต แผ่นดิสก์ HDV ขนาดความจุ 300 Gb นั้นคาดว่าจะเปิดตัวในราวเดือนกันยายน ปี 2006 นี่ โดย InPhase Technologies และในปีหน้า คงจะเปิดตัว HVD ที่มีความจุสูงขึ้น คือ 800 Gb ได้

เลเซอร์เขียน/อ่าน สีเขียว (532 นาโนเมตร)
เลเซอร์ระบุตำแหน่ง/ที่อยู่ สีแดง (650 นาโนเมตร)
โฮโลแกรม (ข้อมูล)
ชั้นผิวโพลีคาร์บอน
ชั้นผิวโฟโตพอลิเมอร์ (ชั้นผิวบรรจุข้อมูล)
ชั้นผิวระยะไกล
ชั้นผิวสีรุ้ง (สะท้อนแสดงสีเขียว)
ชั้นผิวสะท้อนอะลูมิเนียม (สะท้อนแสงสีแดง)
ฐานโปร่งใส
เอชวีดี
สารบัญ
พันธมิตร HVD เป็นกลุ่มพันธมิตรผู้สนับสนุนอุตสาหกรรม HVD สำหรับการทดสอบและอภิปรายในเชิงเทคนิคในทุกแง่มุม ของการออกแบบและการผลิต HVD จากการร่วมงานนั้น ทำให้สมาชิกของกลุ่มพันธมิตรหวังว่าจะได้พัฒนา และขยายตลาดสำหรับเทคโนโลยีนี้
เมื่อเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมา พันธมิตร HVD ประกอบด้วยกลุ่มองค์กรดังต่อไปนี้

Alps Electric Corporation, Ltd.
CMC Magnetics Corporation
EMTEC International (บริษัทลูกของ MPO Group)
Fujifilm|Fuji Photo Film Company, Ltd.
Konica Minolta|Konica Minolta Holdings, Inc.
LiteOn Technology Corporation
Mitsubishi Kagaku Media Company, Ltd. (MKM)
Nippon Paint Company, Ltd.
Optware Corporation
Pulstec Industrial Company, Ltd.
Software Architects, Inc.
Suruga Seiki Company, Ltd.
Toagosei Company, Ltd.
Tokiwa Optical Corporation

การประยุกต์ใช้

หน่วยความจำโฮโลกราฟิก

No comments: