Tuesday, October 2, 2007


ซอยสุรเสนา หรือ ซอยสีลม 5 เป็นถนนซอยอยู่บนถนนสีลม ข้างธนาคารกรุงเทพ สำนักงานใหญ่ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร มีร้านขายเสื้อผ้า เครื่องหนัง เครื่องประดับ สินค้าแบรนด์เนม ของคนวัยทำงานหลายร้าน เป็นที่นิยมจับจ่ายของพนักงานบริษัทในย่านนั้นระหว่างช่วงพักกลางวัน โดยเฉพาะตั้งแต่เวลา 11.00-13.00 น. ในวันธรรมดา จึงเรียกเล่นๆว่า "ซอยละลายทรัพย์" เป็นเวลากว่า 20 ปีแล้ว
ซอยสุรเสนา

No comments: