Monday, October 8, 2007

เมืองเกียวโต
เมืองเกียวโตะ (「京都市」 Kyōto-shi) ทีลักษณะคล้ายๆกับเป็นอำเภอหนึ่งในจังหวัดเกียวโต อดีตเมืองหลวงเก่าของประเทศญี่ปุ่นเมื่อ 1,200 ปีก่อน ในเมืองเกียวโตะมีสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์มากมาย อาทิ เช่น วัดคินคาคุจิถูกสร้างเมื่อปี พ.ศ. 1940 เป็นวัดที่ถูกสร้างโดยอาชิคางะ โยะชิมิสึ ซึ่งเป็นโชกุนแห่งรัฐบาลมุโระมะจิ วัดคิงคาคุจินี้สร้างจากทอง ปัจจุบันนี้ มีผู้มาเยี่ยมชมมากมาย และยังมีอะมะโนะฮะชิดะเตะ ซึ่งเป็นหนึ่งในสามของสถานที่ท่องเที่ยวในญี่ปุ่นซึ่งมีความสวยงาม

No comments: