Tuesday, June 5, 2007

สถานีย่อย:เคมี


เคมี คือ ศาสตร์ที่ศึกษาเกี่ยวกับสสาร ความสามารถของสสาร การแปรรูปของสสาร และการปฏิสัมพันธ์กับพลังงานและสสารด้วยกันเอง เนื่องจากความหลากหลายของสสาร ซึ่งส่วนใหญ่จะอยู่ในรูปของอะตอม นักเคมีจึงมักศึกษาโครงสร้าง คุณสมบัติ และการจัดเรียงอะตอมเพื่อรวมตัวกันเป็นโมเลกุล เช่น แก๊ส โลหะ หรือผลึกคริสตัล เคมีปัจจุบันได้ระบุว่าโครงสร้างของสสารในระดับอะ�! �อมนั้นถือเป็นตัวกำหนดธรรมชาติของสสารทุกชนิด
กำมะถัน หรือ ซัลเฟอร์ (อังกฤษ: Sulfur หรือ Sulphur) เป็นธาตุเคมีในตารางธาตุที่มีสัญลักษณ์ S และเลขอะตอม 16 เป็นอโลหะที่มีอยู่ทั่วไป ไม่มีรสหรือกลิ่น และมีวาเลนซ์ได้มากมาย กำมะถันในรูปแบบปกติเป็นของแข็งสีเหลืองที่เป็นผลึก ในธรรมชาติ สามารถพบได้ในรูปธาตุเอง หรือแร่ซัลไฟด์และซัลเฟต เป็นธาตุจำเป็นสำหรับสิ่งมีชีวิต และพบในกรดอะมิโนหลายชนิด การใช้ในเชิงพาณิชย�! �ที่เป็นหลัก คือ ในปุ๋ย แต่นอกจากนี้ยังใช้ในดินปืน ไม้ขีดไฟ ยาฆ่าแมลง และยาฆ่ารา อ่านต่อ...
มารี กูรี - ทองคำ
ประวัติของเคมี · นักเคมี · สารเคมี · ธาตุเคมี · ตารางธาตุ · โมเลกุล · อะตอม · ของแข็ง · ของเหลว · แก๊ส · พลาสมา · ปฏิกิริยาเคมี
โลหะแอลคาไล · โลหะแอลคาไลน์เอิร์ท · แลนทาไนด์ · แอกทิไนด์ · โลหะทรานซิชัน · โลหะหลังทรานซิชั่น · ธาตุกึ่งโลหะ · อโลหะ · แฮโลเจน · ก๊าซมีตระกูล
เคมีวิเคราะห์ · อินทรีย์เคมี · อนินทรีย์เคมี · เคมีฟิสิกส์ · เคมีพอลิเมอร์ · ชีวเคมี · วัสดุศาสตร์ · เคมีสิ่งแวดล้อม · เคมีเวชภัณฑ์ · เภสัชกรรม · เคมีความร้อน · เคมีไฟฟ้า · เคมีนิวเคลียร์ · เคมีการคำนวณ · เคมีแสง · เภสัชวิทยา
การเขียนโปรแกรม · การ์ตูนญี่ปุ่น · คณิตศาสตร์ · คอมพิวเตอร์ · เคมี · ดนตรี · ดาราศาสตร์ · นิยายวิทยาศาสตร์ · ประเทศไทย · ฟิสิกส์ · ฟุตบอล · ภาษา · โลกของสัตว์ · วิทยุสมัครเล่น · สถาบันอุดมศึกษาไทย
โครงการพิเศษ ที่ยังไม่เป็นสถานีย่อย กีฬา . เทนนิส . ไม้ดอกไม้ประดับ . วรรณกรรม
..ไนโตรกลีเซอรีน เป็นวัตถุระเบิดที่มีความรุนแรงเป็นสามเท่าของดินปืน
..มารี กูรี เป็นนักวิทยาศาสตร์คนแรกที่ได้รับรางวัลโนเบลสองครั้ง
..ในทางอวกาศได้มีการนำทองคำมาใช้เป็นชุดนักบินอวกาศและแคปซูล เพื่อป้องกันไม่ให้นักบินอวกาศกระทบกับรังสีในอวกาศ
..เหล็ก เป็นโลหะที่ถูกนำมาใช้มากที่สุด ทั้งด้านปริมาณและมูลค่า

No comments: