Saturday, September 22, 2007

โบอิง 7J7
โบอิง 7J7 เป็นอากาศยานที่ออกแบบโดยโบอิง มีพิสัยบินระยะใกล้ถึงปานกลาง จุผู้โดยสารประมาณ 150 ที่นั่ง พร้อมเทคโนโลยีใหม่ที่มีประสิทธิภาพในการใช้เชื้อเพลิงมากขึ้น โดยมีแผนที่จะออกให้บริการในปีพ.ศ. 2535 แต่ก็ยกเลิกโครงการไปในปีพ.ศ. 2530 เนื่องจากเกิดวิกฤตราคาน้ำมันในขณะนั้น ภายหลังจึงได้นำเอาเทคโนโลยีที่คิดได้ใหม่ ไปใช้กับ โบอิง 737 และโบอิง 757

โบอิง 7J7 รุ่นที่ใกล้เคียงกัน

แอร์บัส เอ 320
โบอิง 727
โบอิง 737
แมคดอนเนลล์ ดักลาส เอ็มดี-95

No comments: