Monday, September 10, 2007


แขวงพงสาลี (อังกฤษ Phongsali Province; ลาว ຜົງສາລີ) เป็นหนึ่งในแขวงของประเทศลาวที่ตั้งอยู่ตอนบนสุดของประเทศ ล้อมรอบด้วยภูเขา 450 เมตร ถึง 1800 เมตร อากาศหนาวเย็นตลอดทั้งปี

แขวงพงสาลี ที่ตั้ง

ทิศเหนือ ติดกับเขตสิบสองปันนา มณฑลยูนนาน ประเทศจีน
ทิศตะวันออก ติดกับจังหวัดเดียนเบียน ประเทศเวียดนาม
ทิศตะวันตก ติดกับเมืองเมงคลา สิบสองปันนา ประเทศจีน
ทิศใต้ ติดกับแขวงหลวงพระบาง กับแขวงอุดมไซ

No comments: