Wednesday, September 19, 2007

พระเจ้าซอนจง
พระเจ้าซองจงเป็นกษัตริย์ในลำดับที่ 9 ของราชวงศ์โชซอน ครองราชย์เมื่อ พ.ศ. 2012 - พ.ศ. 2037 พระองค์ทรงครองราชย์ตั้งแต่ยังทรงพระเยาวน์ ก่อนหน้ารัชสมัยของพระองค์ก็เกิดความวุ่นวายในการแย่งชิงอำนาจในราชสำนัก ซึ่งหลังจากพระองค์ได้ครองราชย์ก็ได้กวาดล้างขุนนางเก่าที่สนับสนุนกษัตริย์พระองค์ก่อน ต่อมาเมื่อพระเจ้าซองจงสิ้นพระชนม์ในปี พ.ศ. 2037 องค์ชายยอนซันกุน ได้เถลิงอำนาจต่อจากพระบิดา


No comments: