Saturday, August 11, 2007

โอลิมปิก (แก้ความกำกวม)
โอลิมปิก อาจหมายถึง:


กีฬาโอลิมปิก - การแข่งขันกีฬาจากผู้เข้าแข่งขันทั่วโลก จัดขึ้นทุก ๆ 4 ปี
โอลิมปิกวิชาการ - การแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา
สายการบินโอลิมปิกแอร์ไลน์ส (Olympic Airlines) ซึ่งเป็นสายการบินแห่งชาติกรีซ (เดิมชื่อ โอลิมปิกแอร์เวย์ส)
เรือโอลิมปิก (RMS Olympic) - เรือพี่น้องของเรือไททานิก (RMS Titanic)
คาบสมุทรโอลิมปิก ในมลรัฐวอชิงตัน สหรัฐอเมริกา

No comments: