Friday, August 3, 2007บ่วงบรรจถรณ์ เป็นชื่อของหนังสือนวนิยายอิงประวัติศาสตร์ เรื่องเกี่ยวกับความรักต่างมิติเวลาของแพรนวลหญิงสาวไทยยุคปัจจุบัน โดยมีเตียงอาถรรพณ์โบราณของบิดาที่เชียงรายเป็นสื่อนำแพรนวลไปตื่นที่เชียงตุงและพบรักและจายหลาวเปิงชายหนุ่มสูงศักดิ์ในมิติเวลา 50-60 ปีก่อนบ่วงบรรจถรณ์
สารบัญ
ผู้ประพันธ์คือ กีรตี ชนา นักจัดดอกไม้และนักเขียนนวนิยายที่ประสบความสำเร็จมากกว่า 5 เล่ม ไม่นับตำราการจัดดอกไม้หลายเล่ม บ่วงบรรจถรณ์ตีพิมพ์โดยสำนักพิมพ์อรุณ พ.ศ. 2544 ขนาด 708 หน้า


No comments: