Monday, August 6, 2007สตาร์อัลไลแอนซ์ (Star Alliance) เป็น เครือข่ายพันธมิตรสายการบินขนาดใหญ่ที่สุดในโลก ก่อตั้งเมื่อ14 พฤษภาคม 2540 (ค.ศ. 1997) โดยมีสายการบินก่อตั้ง 5 สายการบินคือ แอร์แคนาดา,ลุฟต์ฮันซา,ยูไนเต็ดแอร์ไลน์,สแกนดิเนเวียนแอร์ไลน์ซิสเต็ม และ การบินไทย ปัจจุบันมีสายการบินเข้าร่วมจำนวน 18 สายการบิน และกำลังจะเข้าร่วมเพิ่มอีก 3 สายการบินและสายการบินท้องถิ่นอีก 3 สายการบิน โดยจะมี�! �วามร่วมมือระหว่างสายการบินคือ
ปัจจุบันเครือข่ายมีการให้บริการเที่ยวบินวันละ 16,930 เที่ยวต่อวัน ในท่าอากาศยาน 842 แห่ง ใน 152 ประเทศ

ผู้เดินทางเปลี่ยนเครื่องจะได้รับความสะดวกมากขึ้น สามารถใช้บัตรโดยสารใบเดียวตลอดเส้นทางได้
สามารถนำแต้มสะสมที่ได้จากสายการบินในเครือข่ายไปสะสมหรือใช้แต้มกับรายการสะสมแต้มของสายการบินอื่นๆในเครือข่ายได้
ผู้ใช้บริการในชั้นธุรกิจและชั้นหนึ่งของสายการบินในเครือข่ายสามารถใช้บริการห้องรับรองของสายการบินอื่นๆในเครือข่ายได้
มีการพัฒนาระบบสารสนเทศร่วมกัน

สายการบินที่เข้าร่วม
หมายเหตุ +: สายการบินผู้ร่วมก่อตั้ง

ประเทศแคนาดา แอร์แคนาดา+ [1]
ประเทศนิวซีแลนด์ แอร์นิวซีแลนด์ [2]
ประเทศญี่ปุ่น ออลนิปปอนแอร์เวย์ (ANA) [3]
ประเทศเกาหลีใต้ เอเชียน่า [4]
ประเทศออสเตรีย ออสเตรียแอร์ไลน์ [5]
สหราชอาณาจักร บริติช มิดแลนด์ [6]
ประเทศโปแลนด์ ล็อตโปแลนด์ [7]
สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ลุฟต์ฮันซา+ [8]
ประเทศสวีเดน ประเทศนอร์เวย์ ประเทศเดนมาร์ก สแกนดิเนเวียนแอร์ไลน์ซิสเต็ม (SAS) + [9]
ประเทศสิงคโปร์ สิงคโปร์แอร์ไลน์ [10]
ประเทศแอฟริกาใต้ เซาต์แอฟริกันแอร์เวย์ [11]
ประเทศสเปน สแปนแอร์ [12]
ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ สวิสอินเตอร์เนชันแนลแอร์ไลน์ [13]
สาธารณรัฐโปรตุเกส แท็ป โปรตุเกส [14]
ประเทศไทย การบินไทย+ [15]
สหรัฐอเมริกา ยูไนเต็ดแอร์ไลน์+ [16]
สหรัฐอเมริกา ยูเอสแอร์เวย์ [17]
สตาร์อัลไลแอนซ์
สายการบินสมาชิก

ประเทศสโลวีเนีย เอเดรียแอร์เวย์ [18]
ประเทศฟินแลนด์ บลูวัน [19]
ประเทศโครเอเชีย โครเอเชียแอร์ไลน์ [20]

สายการบินท้องถิ่นที่เข้าร่วม

ประเทศออสเตรเลีย แอนเซตต์ออสเตรเลีย — ล้มละลายในปี 2544 (ค.ศ. 2001)
ประเทศเม็กซิโก เม็กซิกานา — ลาออกจากเครือข่ายเนื่องจากมีปัญหาเกี่ยวกับการใช้เที่ยวบินร่วมกับยูไนเต็ดแอร์ไลน์
ประเทศบราซิล วาริก — ออกจากเครือข่ายในวันที่ 31 มกราคม 2550 (ค.ศ. 2007) เพื่อปรับโครงสร้างหนี้ และจะกลับเข้าร่วมเครือข่ายในอีกครั้งหลังจากที่ลาออกเป็นเวลา 18 เดือน
�
สมาชิกในอนาคต


วันเวิลด์
สกายทีม

No comments: